Градско шеталиште бб, 32000 Чачак +381(0) 32 343 721
Ћир  |  Lat  |    |    |    |    |      

Анкете - научно-истраживачки рад

Анкете -   научно-истраживачки рад

Наведено истраживање је део ширег истраживања које је обухваћено докторском дисертацијом „Потенцијали за одрживи туризам засновани на природним ресурсима на територији Моравичког управног округа“.

Aутор je Душан Гарабиновић, докторанд на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу. Туристичка организација Чачка је одлучила да пружи подршку реализацији наведеног истраживања путем дистрибуције упитника, а све у циљу даљег развоја туризма града Чачка, као и читавог Моравичког управног округа.

Позивамо све заинтересоване да попуњавањем Упитника, допринесемо што репрезентативнијем истраживању.

 

ЛИНК КА АНКЕТИ:

  1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРИРОДНИХ ЛОКАЛИТЕТА КОЈИ СУ ПОГОДНИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА У МОРАВИЧКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

 

ЛИНК КА АНКЕТИ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq_EoNGWgnhleNx-oS6T10BLhIWdEMaaLilWfM0PbbWiCZVQ/viewform?usp=sf_link

 

  1. ИСТРАЖИВАЊЕ ДОПРИНОСА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗАСНОВАНОГ НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА ОДРЖИВОМ ТУРИЗМУ МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА. 

ЛИНК КА АНКЕТИ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1OxEsa4KQzp2_L8ejzIwENlrceWBtY_rU-CbLTpdm4uQDQA/viewform?usp=sf_link

 

 

  1. ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА – ОДРЕЂИВАЊЕ ЗНАЧАЈА (СУБ)ИНДИКАТОРА ОД СТРАНЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ТУРИСТА

 

ЛИНК КА АНКЕТИ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvKl-pEQFNhPPYWmZ3OUTgIsMZ2IinuOpo8Lg9EGwylnn9wg/viewform?usp=sf_link