Градско шеталиште бб, 32000 Чачак +381(0) 32 343 721
Ћир  |  Lat  |    |    |    |    |      

Постављене туристичке информативне табле и мобилијар на локалитету “Кађеница“ - пројекат Аdriaticaves“

Постављене туристичке информативне табле и мобилијар на локалитету “Кађеница“  - пројекат  Аdriaticaves“

Град Чачак је један од партнера на реализованом  пројекту “Adriaticaves“ који је део ADRION програма&am

, Италији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Албанији и Србији.  Пећина Кађеница у Овчарско-кабларској клисури, једина је  пећина из Србије,  обухваћена овим пројектом.   Туристичка организација Чачка је пружила  стручну подршку у припреми  пројектних задатака у координацији са Градом Чачком..

У завршној фази реализације овог пројекта, поред осталог,  урађене су две капије, столови и клупе које су постављене на прилазном делу и на улазу у пећину. Такође, локалитет је облежен путоказима, планинарском маркацијом и инфо таблама.

Пећина Кађеница налази се на десној обали Западне Мораве на око 1300 метара узводно од бране ХЕ Овчар Бање . Стаза која води до пећине, из центра Овчар Бање,  дуга је око 2, 5 км, а полази од инфо центра  ТОЧ у Овчар Бањи, поред кампа и насеља на обронцима Дебеле Горе и спушта се до бункера на левој страни Западне Мораве и пешачке стазе која води до овог локалитета ,који представља  важан  део културно-историјског наслеђа предела изузетних одлика “Овчарско-кабларска клисура“.